Trang chủ   |   Liên hệ   |   Đăng nhập hệ thống thư điện tử thành phố   |
     Liên kết website
     Hình ảnh tiêu biểu
Nhập từ khóa để tìm kiếm văn bản trong mục Công báo.
Từ khóa:
Năm      Số công báo    
In văn bản
Số kí hiệu văn bản: Số: 1059/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định của UBNDTP
Cơ quan ban hành: UBND thành phố
Ngày ban hành: 15/6/2007
Số công báo in: 13,14
Ngày phát hành công báo in: 5/7/2007
Người ký: Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành
Trích yếu:
về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007
Nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1059/QĐ-UBND

                    Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

            Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

            Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng chống lụt bão tại địa phương;

            Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 19/3/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về thành lập và hoạt động của quỹ phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng;

            Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Tờ trình số 03/TTr-PCLB&TKCN ngày 31/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007 cho các quận, huyện, thị xã, cụ thể như sau:

 

STT

Tên địa phương

Số tiền (triệu đồng)

 

Tổng số:

2.000,000

1

Quận Lê Chân

224,000

2

Thị xã Đồ Sơn

48,500

3

Huyện Kiến Thụy

190,000

4

Quận Kiến An

80,000

5

Huyện Tiên Lãng

164,000

6

Quận Hồng Bàng

175,000

7

Quận Hải An

62,000

8

Quận Ngô Quyền

465,000

9

Huyện Vĩnh Bảo

110,000

10

Huyện An Dương

110,000

11

Huyện Thủy Nguyên

260,000

12

Huyện An Lão

95,500

13

Huyện Cát Hải

16,000

14

Huyện Bạch Long Vỹ

   Miễn thu

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu nộp và quản lý Quỹ phòng chống lụt bão theo đúng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 19/3/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

            Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                  Nguyễn Văn Thành

Cập nhật ngày: 11/22/2011
Quay lại

   
Để in văn bản chọn hình máy in sau đó nhấn nút Ctrl+P
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."
(Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
     Văn bản QPPL mới ban hành
     Văn bản xem nhiều nhất
  Số: 21/CT-UBND-Về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011
  Số: 20/CT-UBND-Về việc tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Tân Mão - 2011
  Số: 19/2010/NQ-HĐND-Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011
  Số 18/NQ-HĐND-Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011
  Số 17/NQ-HĐND-Về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2011
  Số 16/2010/NQ-HĐND-Về mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số 14/2010/NQ-HĐND-Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Công báo thành phố
Điện thoại: 080.31216-080.31261 * Fax: 031.842368
Email: congbaohp@haiphong.gov.vn

Đang có :654   Số lần duyệt : 775962